Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

motorradszerviz.hu

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a Motorrad Szerviz Kft. mint szolgáltató által üzemeltetett motorradszerviz.hu weboldal (a továbbiakban: „Honlap”) és az Ügyfél a továbbiakban: Fogyasztó általi használatára vonatkoznak.

 

 

 1. Elérhetőség és adatok

 

A Motorrad Szerviz Kft. adatai:

név:                 Motorrad Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:       1174 Budapest, Ferihegyi út 257

cégjegyzékszám vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában:

01-09-935859

adószám:      22613985-2-42

képviselő:      Fehér Attila

elérhetőség (email): suzuki@motorradszerviz.hu

telefon:          +3613470352

 

A Motorrad Szerviz Kft. részére tárhelyet biztosító adatai:

név:                UNAS Online Kft

székhely:       9400 Sopron, Kőszegi út 14

cégjegyzékszám:     08-09-015594

képviselő:      Kóczán Tamás

elérhetőség:  +3699200200

 

 1. A Honlapon igénybe vehető szolgáltatások köre

 

A Honlap különféle menüpontjai, funkciói többféle szolgáltatást kínálnak az Ügyfélnek

 • Kapcsolat: a személyes adatok megadásával az Ügyfél lehetővé teszi, hogy kérdései és kérései a a Motorrad Szerviz Kft-hez eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást adjon az Ügyfélnek a megadott elérhetőségein.;
 • Rendelés: az Ügyfél a rendelés leadásakor megadott személyes adataival lehetővé teszi a rendelés teljesítését (beleértve a kiszállítást és számlázást is). A rendelés leadásakor / ezt követően kerül sor a fizetésre, majd a Termékek kiszállítására, átvételére, továbbá az egyedi igények kielégítésére.

 

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a www.motorradszerviz.hu weboldalain található árucikkek (a továbbiakban: Termék) online adás-vétele. A Termékek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.

 

A Motorrad Szerviz Kft. áruházban történő vásárlásra az "Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény" ("Ekrtv."), valamint. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm.rendelet) irányadó.

 

 1. A rendelés, szerződéskötés menete

 

 

A Honlapon a Fogyasztó regisztráció nélkül is vásárolhat termékeket. A vásárlás során egy létező e-mail címet, vezeték- és keresztnevet, telefonszámot és szállítási címet (Cég esetén adószámot is) kell megadni.

A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért a Motorrad Szerviz Kft-t semminemű felelősség nem terheli.

Folyamatban lévő rendelést (előrendelést) érintő adatok módosítására a suzuki@motorradszerviz.hu címen vagy a +36 1 347 0352 telefonszámon van lehetőség.

A Motorrad Szerviz webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon, az alábbiak szerint.

 

Termékek válogatása, keresése:

-A termékek termékcsoportokba vannak kategorizálva, hogy megkönnyítsük a válogatást. Meghatározott termék főcsoportok (pl.: Kiegészítők ) és alcsoportok (pl.: alkatrészek / lánc) segítségével navigáljuk el a látogatót a webáruházon belül.

-A kereső mezőbe egy kulcsszó beírásával kilistázhatjuk azokat a termékeket, amikben a

kulcsszó szerepel.

 

A Termékhez tartozó kép illusztráció, bármilyen az eltérésből eredő kárért a Motorrad Szerviz Kft. nem vállal felelősséget. Az egyes termékek oldalán választhatja ki a megrendelni kívánt termék jellemzőit (színét, méretét, stb.) és darabszámát (az alapértelmezett darabszám 1 db). A kiválasztott terméket a „Kosárba” gombra kattintva helyezheti a kosárba, ezután a kosár tartalmazza az addig kiválasztott terméket (-ket), annak egységárát és a rendelés teljes értékét szállítási költség nélkül.

A vásárlási folyamat folytatása, annak módosítása, törlése, vagy véglegesítése a kosárban, az ott megadott funkciókat jelző gombokkal történik.

 

A megrendelés leadása egy ajánlattétel a Felhasználó részéről az adott Termék megvásárlására. A Motorrad Szerviz Kft. a megrendelése leadását a megrendelése elküldésétől számított legkésőbb két munkanapon belül visszaigazolja (előrendelés). Amennyiben vásárlás során a visszaigazolások nem érkeznek meg, kérjük ezt ügyfélszolgálatunkon jelezze.

 

Az előrendelés során a Felhasználó ajánlatához nincs kötve, megrendelését bármikor módosíthatja vagy töröltetheti az suzuki@motorradszerviz.hu címre küldött e-mail útján. Az előrendelés Motorrad Szerviz Kft. általi elfogadását követően ajánlati kötöttség jön létre.

 

 

 

 

 1. A teljesítés menete

 

A Termék vagy Szolgáltatás árára vonatkozó elírásokért a Motorrad Szerviz Kft. nem vállal felelősséget, azok téves feltüntetése esetén nem köteles a szerződést teljesíteni. Ebben az esetben az Ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul visszatéríti [*].

 

 1. A fogyasztó elállási- és felmondási joga (fogyasztók[1] esetén)

 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amit (i) termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától, (ii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat.

 

Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, és a teljesítés a fogyasztó kérésére az elállási határidő előtt megkezdődik, a fogyasztót a fenti 14 napos határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. Ebben az esetben a fogyasztó köteles megtéríteni a Motorrad Szerviz Kft. ésszerű költségeit.

 

 • Nyilatkozat

 

A fogyasztó elállási- és felmondási jogát (i) a 1. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy (ii) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási- és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fentiek szerint meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

 

A Motorrad Szerviz Kft. a Honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára az elállási- és felmondási jog gyakorlását. Ebben az esetben tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

 

 • Visszatérítés

 

Ha a fogyasztó a fenti szabályoknak megfelelően eláll a szerződéstől, a [*] haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 

A Honlap a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat.

 

 

 • Termék visszaküldése

 

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a [*] átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a [*] mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a [*]-t a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

 • Arányos díjfizetés

 

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás [*]-sal való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a [*] számára megfizetni.

 

A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

 

 

 • Kivételek

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási- és felmondási jogát:

 

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a [*] a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac [*] által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan szerződés esetében, amelynél a [*] a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 7. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 8. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 9. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 10. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a [*] a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási- és felmondási jogát.

 

 1. Hibás teljesítés szabályai (fogyasztók esetén)

 

 • Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön a [*] hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

 

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő [*], de legfeljebb egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a [*] vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 • Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

 

 • Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Hibás teljesítés esetén szerződés / [*] jogszabály (pl. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet) alapján a [*] jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

A szerződés/[*] jogszabály alapján kitölteni.

Ha a jótállást alapító szerződés vagy jogszabály a jótállás alapján érvényesíthető jogokat külön nem jelöli meg, akkor a jogosult kijavítást vagy kicserélést kérhet, a kijavítási költség megtérítését követelheti, árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 1. Panaszkezelés (fogyasztók esetén)

 

A fogyasztó a [*] a Termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a [*]-sal, annak fent megadott elérhetőségein keresztül.

 

 • Szóbeli (telefonos) panasz

 

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a [*] a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal (a beérkezését követően harminc napon belül a [*] köteles írásban érdemben megválaszolni és közölni) egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

 • Írásbeli panasz

 

Az írásbeli panaszt a [*] a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a [*] indokolni köteles. A [*] a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a [*] köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy (i) panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá (ii) az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, és (iii) a [*] a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Az írásbeliség követelményének levél, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

 1. Vitarendezés

 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot érintő beadványokkal kapcsolatban a területileg illetékes járási hivatalok, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság, rendelkeznek hatáskörrel:

 

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

 

A fogyasztó fogyasztói jogvita esetén jogosult békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

 

A [*] székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe: [*]. Az illetékes békéltető testületek listája:

 

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

A fogyasztói jogvita a békéltető eljárás meghiúsulása vagy annak igénybe nem vétele esetén polgári eljárás keretében, bíróság előtt rendezhető, amelyre az [*] bíróság kizárólagosan illetékes.

 

 1. Egyéb szabályok

 

A [*] nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:

 

 1. a Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt;
 2. a Szolgáltatás helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt;
 3. a jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt (ideértve a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra való felhasználását, vagy bármilyen jogellenes magatartás tanúsítását);
 4. a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.

 

Az Ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, saját adatait a valóságnak megfelelően feltüntetni, a Honlapot annak célja szerint használni. A Honlap és a Szolgáltatás helytelen használatáért minden felelősség az Ügyfelet terheli.

 

A Honlapon feltüntetett összes adat, szöveg, kép és tartalom a Motorrad Szerviz Kft. szellemi tulajdona, azt felhasználni az Ügyfél semmilyen formában nem jogosult.

 

A Motorrad Szerviz Kft.  szolgáltatási tevékenységére magatartási kódexet nem alkalmaz.

 

 1. Az ÁSZF-re irányadó jog

 

A Honlap használatakor az Ügyfél kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et, és az Adatkezelési Tájékoztatót. E két dokumentum megtalálható itt (visszamenőlegesen is): [*].

 

A Motorrad Szerviz Kft.  bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá.

 

A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadók. Ha valamely rendelkezés jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

 

Dátum: Budapest, 2023.04.12

 

[*]

 

 

 

 

 1. melléklet

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: [*]

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: [*]

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: [*]

 

A fogyasztó(k) neve: [*]

A fogyasztó(k) címe: [*]

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt:

 

[1] A Ptk. értelmezésében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.